AÇIKLAMA: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olmaktadır.