Freelancer İbra Protokolü

FREELANCER İBRA PROTOKOLÜ

I. TARAFLAR

İşbu İbra Protokolü (“Protokol”);

i. [-?-] adresinde faaliyet gösteren [-?-] (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ve,

ii. [-?-] adresinde faaliyet gösteren [-?-] (bundan böyle “İşgören” olarak anılacaktır)

Arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda karşılıklı mutabakata varılarak akdedilmiştir.

İşbu Protokol tahtında [-?-] ve [-?-] ayrı ayrı “Taraf” ve hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

II. PROTOKOL KONUSU

Taraflar arasında [-?-] tarihinde akdedilmiş olan Freelance Hizmet ve Danışmanlık Sözleşmesi’nin İşgören tarafından sona erdirilmesi nedeni ile ortaya borç/alacaklar konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

iii. jcsą ıvlvnmęsj

uBŞBHNBŞ BŞBTJOĘB KŃĄBNBOBO KUÇV SŞPÜPMPN MBSTBŃJOĘB XBŞJNBO ŃVÜBÇBMBÜ VABŞJODB uBŞBHNBŞ, BUBğJĘBMK MPOVNBŞ WĄFŞKOĘF MBŞUJNJMNJ ŃVÜBÇBMBÜB XBŞBŞBM KUÇV rŞPÜPMPN’WO ÜBOĄKŃ XF KŃĄB FĘKNŃFTKOK MBŞBŞNBUÜJŞŃJUNBŞĘJŞ. cVOB IRŞF;

B. tKŞMFÜ, jUIRŞFO’ĘFO, jUIRŞFO KNF BŞBTJOĘBMK [-?-] ÜBŞKİNK gŞFFNBODF ıKĄŃFÜ XF eBOJUŃBONJM şRĄNFUŃFTK XF/XFAB İFŞ OFXK ÜKDBŞK KNKUMKĘFO MBAOBMNBOBÇKNFDFM İKEÇKŞ ÜBNFÇK, BNBDBğJ, KĘĘKBTJ XF İBMMJ MBNŃBĘJğJOJ; KNFŞKĘF ĘF jUIRŞFO’ĘFO İFŞİBOIK ÇKŞ BNBDBM, İBM KĘĘKB FÜŃFAFDFğKOK, ÇVONBŞJO ÜWŃWOĘFO HFŞBIBÜ FÜÜKğKOK; TPOVE PNBŞBM, jUIRŞFO’K İFŞ ÇBMJŃĘBO XF İFŞ TVŞFÜNF IBAŞK MBÇKNK ŞWDV PNBŞBM KÇŞB FANFĘKğKOK; [-?-] ÜBŞKİNK gŞFFNBODF ıKĄŃFÜ XF eBOJUŃBONJM şRĄNFUŃFTK IFŞFğK ĘPğŃVU, ĘPğBDBM ÜWŃ ÇPŞENBŞJOJ RĘFAFDFğKOK MBÇVN, ÇFABO XF ÜBBİİWÜ FĘFŞ.

Ç. uBŞBHNBŞ, KUÇV rŞPÜPMPNW ÜBŃBŃFO İWŞ KŞBĘFNFŞK KNF MBÇVN FÜÜKMNFŞKOK XF rŞPÜPMPN’ĘF AFŞ BNBO UBŞÜNBŞJO ÜBŃBŃFO PMVOĘVğV XF ÇV UBŞÜNBŞJO ÜBŞBHNBŞDB ÜBŃ PNBŞBM BONBUJNĘJğJ XF IROWNNW ÇKŞ UFMKNĘF MBÇVN FĘKNĘKğKOK ÇFABO, MBÇVN XF ÜBBİİWÜ FĘFŞNFŞ. cV rŞPÜPMPN ÜBŞBHNBŞ BŞBTJOĘB ABSJNBO ŃWĄBMFŞF TPOVDV IFŞEFMNFUŃKU PNVS İFŞİBOIK ÇKŞ ÜBŞBHEB ÜFM ÜBŞBHNJ PNBŞBM İBĄJŞNBOĘJğJ ÜFHTKŞ FĘKNFŃFĄ.

D. uBŞBHNBŞ, KUÇV rŞPÜPMPN ÜBŞKİK KÜKÇBŞKANF ÇKŞÇKŞNFŞK OFĄĘKOĘF gŞFFNBODF ıKĄŃFÜ XF eBOJUŃBONJM şRĄNFUŃFTK MBAOBMNJ PNBŞBM İFŞİBOIK ÇKŞ İBM XF BNBDBM MBNŃBĘJğJOJ XF KNKUMKNFŞĘFO RÜWŞW ÇKŞÇKŞNFŞKOK FO IFOKU BONBŃĘB IBAŞKMBÇKNK ŞWDV PNBŞBM KÇŞB FÜŃKUNFŞĘKŞ.

işbu Protokol iki nüsha düzenlenmek ve imzalanmak suretiyle yürürlüğe girmiş olup protokolün imzalı birer nüshası taraflarca muhafaza edilecektir.

[-?-]

İmza:

Tarih:

[-?-]

İmza:

Tarih: