Çalışan Fesih Bildirimi (Devamsızlık)

FESİH BİLDİRİMİ

Sayın [-1-],

[-2-] unvanlı işyerimizde [-3-] olarak çalışmaktasınız.

Yöneticilerinizden herhangi bir izin almaksızın işinize gelmediğiniz tespit edilmiştir.

eFXBŃTJĄNJğJOJĄ OFĘFOK KNF KU TRĄNFUŃFOKĄKO 4857 TBAJNJ jU lBOVOV/25-ii (I) ÇFOĘKOF IRŞF ÇKNĘKŞKŃTKĄ XF ÜBĄŃKOBÜTJĄ PNBŞBM ÇV IWO ŃFTBK TPOV KÜKÇBŞKANF HFTKİ FĘKNĘKğKOK ÇKNĘKŞKŞKĄ.

[-2-] Adına,

İmza