Eğitim Taahhütnamesi

EĞİTİM TAAHHÜTNAMESİ

1. TARAFLAR:

İşbu Eğitim Taahhütnamesi (“Taahhütname”) bir tarafta [-1-] adresinde mukim [-2-] (bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta [-3-] adresinde mukim [-4-] (bundan böyle “Çalışan” olarak anılacaktır.) arasında [-5-] tarihinde imzalanmış olup [-6-] tarihli İş Sözleşmesi’nin (“İş Sözleşmesi”) eki niteliğindedir. Bundan böyle “İşveren” ve “Çalışan” ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. KONU

İşbu Taahhütname’nin konusunu, Çalışan’ın görevi ile ilgili olarak [-7-] eğitimini almasına ilişkin kuralların belirlenmesi oluşturmaktadır.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. İşveren, işbu Taahhütname hükümleri gereğince Çalışan’ın görevi ile ilgili hazırlanan plan çerçevesinde Çalışan’ın [-8-] eğitimini almasını sağlamaktadır. İlgili eğitimin bedeli [-9-] olup bu tutar İşveren tarafından karşılanacaktır.

3.2. Çalışan, eğitim planı çerçevesinde, İşveren’e herhangi bir mazeret bildirmediği ve bu konuda İşveren’in onayını almadığı sürece eğitimlere katılmak zorundadır.

3.3. dBNJUBO MFOĘKTKOF TBğNBOBDBM ÇV FğKÜKŃ SŞPIŞBŃJOJO KNIKNK TFMÜRŞ XF AWŞWÜŃFMÜF PNĘVğV IRŞFX KEKO ROFŃNK ÇKŞ FğKÜKŃ PNĘVğVOV XF UBİTK IFNKUKŃKOF ÇWAWM MBÜMJTJ PNĘVğVOV, FğKÜKŃKO UBİTK IFNKUKŃKOF ABSJNŃJU ÇKŞ ABÜJŞJŃ PNĘVğVOV MBÇVN FÜŃFMÜFĘKŞ. cV TFÇFSNF dBNJUBO KUÇV FğKÜKŃKO ÜBŃBŃNBOŃBTJOĘBO KÜKÇBŞFO FO BĄ [-10-] TWŞF ÇPAVODB jUXFŞFO ÇWOAFTKOĘF EBNJUŃBAJ MBÇVN, ÇFABO XF ÜBBİİWÜ FÜŃFMÜFĘKŞ.

3.4. Çalışan’ın [-10-] süre geçmeden önce herhangi bir nedenle İş Sözleşmesi’ni sona erdirmesi (4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca haklı nedenle derhal fesih hakkı veren nedenler hariç) veya İş Sözleşmesi’nin İşveren tarafından geçerli veya haklı nedenle feshi halinde Çalışan yukarıda belirtilen eğitimin karşılığı olan bedeli herhangi bir ihtara gerek olmaksızın İşveren’in ilk talebi üzerine faizi ile birlikte derhal nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İŞVEREN

[-2-]

ÇALIŞAN

[-4-]