Bilgisayar Kullanım ve Bilgi Güvenliği Taahhütnamesi

BİLGİSAYAR KULLANIM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ TAAHHÜTNAMESİ

İşbu Taahhütname Çalışan’ın kendisine İşveren tarafından teslim edilen bilgisayar ve tanımlanan e-mail adreslerinin kullanım şartlarının düzenlemek üzere oluşturulmuştur.

1. BİLGİSAYAR VE E-MAİL ADRESİ KULLANIM ŞARTLARI:

1.1. Çalışan İşveren tarafından kendisine teslim edilen bilgisayarını ve kendi adına tanımlanan İşveren e-mail adresini yalnızca iş ile ilgili ve iş tanımındaki faaliyetlerini gerçekleştirmek adına kullanmayı kabul ve taahhüt eder.

1.2. Bilinmeyen ve şüpheli bir göndericiden gelen e-postaları açmamayı, bir e-postanın virüs olma ihtimalinden şüpheleniyorsa bunu acilen İşveren’e ve bilişim departmanına bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

1.3. E-posta ile haberleşmeler için yalnızca kurumun kullandığı sunucuların kullanılmasına izin verilir, ücretli veya ücretsiz diğer posta sunucularına erişim yasaktır.

1.4. Kurum e-mail sisteminde oluşturulan, gönderilen veya kabul edilen bütün mailler kurumun mülkiyeti sayılmaktadır.

1.5. dBNJUBO, ÜBŞBHJOB XFŞKNŃKU XF RĄFN MVNNBOJDJ BĘJ XF SBŞPNB KNF ABSJNŃJU ÜWŃ KUNFŃNFŞKO MFOĘKTK ÜBŞBHJOĘBO ABSJNŃJU PNBŞBM BĘĘFĘKNFDFğKOK, ÇV SBŞPNBNBŞ KNF ABSJNŃJU ÜWŃ KUNFŃNFŞKO FÜMK XF TPŞVŃNVNVMNBŞJOJ ÜBUJABDBğJOJ MBÇVN FĘFŞ XF ÇV UFMKNĘF ABSJNŃJU KUNFŃNFŞĘFO ĘPNBAJ PNVUBÇKNFDFM ÜWŃ ĄBŞBŞJ İKE KÜKŞBĄ FÜŃFĘFO RĘFAFDFMÜKŞ.

1.6. Çalışan çalıştığı süre içerisinde kullanabilmesi için zimmetine verilmiş olan tüm donanımlar (bilgisayar, ekran, klavye, tablet, telefon, USB disk vb.) ile yine görevini yapabilmesi için kendisine verilmiş olan tüm diğer bilgi varlıklarını (rapor, doküman, sözleşme, yetki vb.) Şirket ile yapılmış olan iş sözleşmesi bittiği zaman Şirket yetkililerine iade edecektir.

2. İŞYERİNDE İNTERNETİN KULLANILMASI:

2.1. İşyerinde çalışanların kullanımına tesis edilen internet yalnızca İşveren işleyişi ve iş tanımında yer alan görevler kapsamında kullanılacaktır.

2.2. dBNJUBO KNIKNK ŃFXĄVBÜ VABŞJODB ABTBMNBOŃJU YFÇ TKÜFNFŞKOK MVNNBOŃBŃBAJ, ABTBN PNŃBABO XFŞKNFŞK KOÜFŞOFÜÜFO KOĘKŞŃFŃFAK MBÇVN XF ÜBBİİWÜ FÜŃFMÜFĘKŞ. ąMTK ÜBMĘKŞĘF, jUXFŞFO’KO ÇV ĘVŞVŃ OFĘFOK KNF ŃBŞVĄ MBNBDBğJ İFŞ ÜWŞNW ĄBŞBŞ ĄKABOJ EBNJUBOĘBO ÜBNFS FÜŃF İBMMJ KTF TBMNJĘJŞ.

2.3. Çalışanlar çalışma saatleri içerisinde şirket ağını film izlemek, video indirmek, chat uygulaması ve sosyal medya sitelerine girmek gibi iş amacı dışında kişisel faaliyetleri için kullanmamalıdır.

3. BİLGİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI:

3.1. Çalışan, İşveren’e ilişkin verileri hiçbir üçüncü kişi ile paylaşmayacağını,

3.2. Çalışan görevi gereği erişim sağladığı tüm verilerinin İşveren’e ait olduğunu, bu verileri izinsiz olarak kopyalamayacağı ve almayacağını,

3.3. Çalışan, İşveren tarafından kendisine teslim edilmiş olan hiçbir veri cihazını İşveren bilgisayarları dışında bir bilgisayarda kullanılmayacağını, kullanılması zorunlu ise İşveren yetkililerinin onayını almak suretiyle kullanacağını ve kullanım sonrasında herhangi bir veri aktarımı olmadığından veya verilerin silindiğinden emin olacağını,

3.4. Çalışan, görevi ile ilgili olarak hazırlamış ya da elde etmiş olduğu tüm verileri servisi sağlayan ağ sürücüsü üzerine kaydedeceğini,

3.5. İşveren yetkililerinden yazılı izin almaksızın veriyi silmeyeceğini, silmesi durumunda meydana gelecek tüm zararın kendisinden tazmin edileceğini,

3.6. Çalışan, İşveren tarafından kendisine verilen bilgisayar şifresini hiçbir suretle başkaları ile paylaşmayacağını, aksi takdirde meydana gelecek zarardan şahsen sorumlu olduğunu,

3.7. Herhangi bir sebeple İş Sözleşmesi’nin sona ermesi halinde yanında hiçbir veriyi götürmeyeceğini, elinde bulunan tüm şifre ve verileri İşveren’e teslim edeceğini,

3.8. Çalışan, hiçbir surette yasa dışı (kopya ve lisanssız) yazılımları, programları ve şahsi verileri bilgisayarına kaydetmeyeceğini, anti virüs güvenlik duvarı gibi uygulamaları devre dışı bırakmaya çalışmayacağını,

3.9. Kendisine teslim edilen bilgisayar üzerinde yapılan her türlü işlemin İşveren tarafından izlenebileceğini raporlanabileceğini,

3.10. Bilinmeyen ve virüs taşıdığı şüphesi uyandırabilecek bir kaynaktan gelen maili açmayacağını ve kendi iş maili üzerinden üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, paylaşması durumunda tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu,

3.11. İşveren tarafından bilgi güvenliğine ilişkin olarak yayınlanan her türlü politika, yazılı kural ve dokümana uyacağını ve yukarıda konu edilen kuralların dışına çıkan bir kişiyi fark ettiğimde Şirket yetkililerine bildireceğini

4. SORUMLULUK

Çalışan işbu Taahhütname’de yer alan hususlardan herhangi birini ihlali halinde, İşveren ve üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, ayrıca; işbu Taahhütname ‘de belirtilen huşulara aykırı davranışının, İş Kanunun 25/II maddesi tahtında ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık olduğunu ve bu aykırılığın tespiti halinde iş sözleşmesinin feshedilebileceği konusunda bilgilendirildiğini ve bu Taahhütname ‘ye aykırılık halinde ayrıca son brüt ücretinin [-1-] katını cezai şart olarak ödeyeceğini ve ŞİRKET’in maruz kaldığı/kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

TAAHHÜTTE BULUNAN ÇALIŞANIN:

Adı Soyadı:

[-2-]

Görevi:

[-3-]

İmzası: